Tel: 0(532) 252 64 76

Kurumsal / İnsan Kaynakları

İnsan Kıymetleri Politikamız

  • Nitelikli işgücünü yaratmak ve yapıcı sonuçlarıyla müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak,

  • Çalışanlarımızı bilgi, beceri, iyi tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitim programları ile desteklemek, sürekli gelişmeleri için kaynak yaratmak,

  • Maksimum fayda için, kaliteyi geliştiren süreç ve sistemlerle kişisel performans ve takım performansı ile yönetim sistemini geliştirmek,

  • Müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimseyerek, fark yaratan ve kaliteli bir hizmet sunmak,

  • Çalışanlarımıza kaliteli ve güvenli iş ortamlarının sağlanması için bugünü ve yarını düşünerek kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve kariyer geliştirme fırsatları sunmak,

  • Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,

  • Pozitif bir disiplini benimseyen, kişilerin zevkle çalışabilecekleri değer odaklı kültür, güven ve iş ortamı yaratmaya çalışmak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı sağlayacak bir ortam sunmak,

  • Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği bir kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,

  • Faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak önce insana, sonra çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, tüm projelerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre faktörünü ön planda tutmak,

  • Objektiflik, duyarlılık ve adalet ilkelerine bağlılığı sürekli kılmak, insan kaynakları uygulamalarını yönetici ve çalışanların işbirliği içinde yürütmesini sağlamak.

Back to Top